محسن طبسی

محسن طبسی

کارشناسی ارشد معماری(مدرس-طراح-مشاور-پیمانکار)

۱ارتباط ۵مهارت
خراسان شمالی | بجنورد
سرپرست کارگاه
عمرانی شبنم بجنورد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد معماری
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
سرپرست کارگاه
عمرانی شبنم بجنورد
پروژه ابنیه- استخر ورزشی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
تدریس
دانشگاه آزاد
تدریس دروس تخصصی معماری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
سرپرست کارگاه
عمران پی ترشیز
پروژه ابنیه
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
ناظر هیئت مدیره
گنج سرما
نظارت در پروژه های ابنیه و آبرسانی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۴
طراحی معماری
دفتر طراحی 28
طراحی معماری-نما-دکوراسیون داخلی-محوطه سازی-ساخت انیمیشن های معماری
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
-فعالیت های علمی و چاپ مقالات تخصصی
-مشاوره در کلیه امور ساختمانی، طراحی و اجرا
-مشارکت در ساخت
-مدیریت پیمان