دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

Islamic Azad University of Shahrood

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سمنان
شهر
شاهرود
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در آرمانگر عضو هستند که ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۷۶ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۷۶%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۲۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در آرمانگر عضو هستند که ۳۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سمنان، 26 درصد از تهران، 9 درصد از خراسان رضوی، 8 درصد از گلستان، 6 درصد از البرز، 4 درصد از مازندران، و ۱۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
سمنان
کمتر از ۵۰ نفر
۳۲%
۳۲%
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۲۶%
۲۶%
خراسان رضوی
بیش از ۱۰ نفر
۹%
۹%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۴۸%
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۴۳%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۶۳%
۶۳ %