رامین داودی

رامین داودی

مهندس ناظر ازادراه تهران شمال

۵ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
ناظرhse
مهندسین مشاور ایران استن
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۱ - ۱۴۰۲
امدادگر اورژانس
انجمن پرستاری ایران
۱۳۹۱ - ۱۴۰۳
بهیاری
انجمن پرستاری
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
ناظرhse
مهندسین مشاور ایران استن
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسhse
پاکسار شن
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارشناسhse
اگور
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسhse
شرکت دی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناس بهداشت
شبکه بهداشت دماوند
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
کارشناس بهداشت
شبکه بهداشت بندر جاسک
مهارت ها
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات