ساناز باقری

ساناز باقری

کارشناسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت

۱ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
برنامه ریز پروژه
گروه صنعتی سورنا طرح پولاد
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
برنامه ریز پروژه
گروه صنعتی سورنا طرح پولاد
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
دارای مدرک p6
دارای مدرک hse
دارای مدرک متره و برآورد
گذراندن دروه کنترل پروژه
دارای مدرک اتوکد
دارای مدرک رایانه کار درجه 1 و2
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت پیمانکاری نگین بهکاران خوزستان 04-1395(کار با شرکت نفت)
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت کشش اهواز 1393(کار با شرکت نفت )
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت جهان باور پولاد 1393-1395(کار با شرکت نفت )
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه گروه مهندسی نامیرا صنعت جنوب 1392-1394
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه مهندسین مشاور پاکسازان خوزستان 1391-1392