طالب هاشمی

طالب هاشمی

۰ارتباط ۰مهارت
ایلام | ایلام
کارشناسی ارشد دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۷۹ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات