سارا منجزی

سارا منجزی

منشی اداری در شرکت ملی حفاری ایران

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
منشی اداری
ملی حفاری ایران
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم طراحی پارچه و لباس دوخت
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
منشی اداری
ملی حفاری ایران
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کره‌ای | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات