پریناز خواجویی

پریناز خواجویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناس ارشد
شرکت تصفیه اب تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شهریار
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهریار
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
کارشناس ارشد
شرکت تصفیه اب تهران
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناس آزمایشگاه
کارخانه کیک و کلوچه اشنا
۱۳۹۵ اکنون
مدرس
موسسه اندیشه سبز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناس
آزمیشگاه طب متین
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
سخت کوش,پایبند به قوانین,دارای نظم و روحیه کار تیمی