آنا هیتا غلامی

آنا هیتا غلامی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات