zahra azizian

zahra azizian

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز کرج
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز کرج
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی مدیریت بازرگانی
توضیحات