رحیم ترک زاده

رحیم ترک زاده

کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک

۲ارتباط ۱مهارت
بوشهر | برازجان
کارشناس ارشد
پتروشیمی مروارید
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز
تحصیلات
دانشگاه صنعتی شیراز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
کارشناس ارشد
پتروشیمی مروارید
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات