فاطمه حمزه پور

فاطمه حمزه پور

کارشناسی حسابداری

۵ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
حسابدار بیمه
نمایندگی بیمه ایران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
حسابدار بیمه
نمایندگی بیمه ایران
زبان ها
آذری | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
حسابداری
توضیحات