زهرا لاهوتزاده

زهرا لاهوتزاده

کارشناسی مدیریت و بازرگانی دریایی

۴ارتباط ۱مهارت
سیستان و بلوچستان | کنارک
حسابدار ارشد
پودر ماهی دانه طلایی
کارشناسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
تحصیلات
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی مدیریت و بازرگانی دریایی
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
حسابدار ارشد
پودر ماهی دانه طلایی
مهارت ها
| ۳نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
مدرک ترخیص کالا از گمرک چابهار نیز دارا می باشم .