دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

Chabahar Maritime and Marine University

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سیستان و بلوچستان
شهر
چابهار
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۴%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سیستان و بلوچستان، 21 درصد از تهران، 7 درصد از یزد، 7 درصد از البرز، 7 درصد از مازندران، 7 درصد از فارس، 7 درصد از خوزستان، 7 درصد از کرمان، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۶%
۳۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مدیریت و بازرگانی دریایی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی دریا هیدرومکانیک کشتی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد دریانوردی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی دریا کشتی سازی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی فیزیک دریا علوم دریایی و اقیانوسی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶ %