سمیرا حیدریان

سمیرا حیدریان

کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه حکیم سبزواری
تحصیلات
دانشگاه حکیم سبزواری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات