الهام نجیب فهادان

الهام نجیب فهادان

مربی چرم دستدوز

۰ارتباط ۲مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
آموزش دهنده
آموزشگاه جلوه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا
۱۳۸۴ - ۱۳۸۹
مدارک و گواهی‌نامه ها
ساخت طلا و جواهر
ساخت طلا و جواهر
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
آموزش دهنده
آموزشگاه جلوه
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات