دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا

دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا

Islamic Azad University of Varamin

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
ورامین
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۵۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۵۲%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۴۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا در آرمانگر عضو هستند که ۸۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از تهران، 7 درصد از البرز، 4 درصد از آذربایجان شرقی، و ۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۵۰ نفر
۸۴%
۸۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا در آرمانگر عضو هستند که ۶۶ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۶۶%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۲۲%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی صنایع غذایی کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی کشاورزی اصلاح نباتات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ژنتیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۷۶%
۷۶ %