الهام باجلان

الهام باجلان

کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدیر فروش
آموزشگاه پرواز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
مدارک و گواهی‌نامه ها
altiume designer
۱۳۹۵
altiume designer
مجتمع فنی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مدیر فروش
آموزشگاه پرواز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مهندس QC
شرکت پیمان کار مبین نت
پروژه‌ها
۱۳۹۴
طراحی و ساخت آنتن استوانه ای با کاهش تزویج متقال
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
fpga
توضیحات