مرتضی همائی

مرتضی همائی

۲ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
حسابدار ارشد
شرکت سازندگی انصار
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی همدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حسابداری مالی
حسابداری محض
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی گنج نامه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
دانشگاه فنی حرفه ای سما (دانشگاه آزاد)
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
مدارک و گواهی‌نامه ها
حسابداری تکمیلی و صنعتی  ، icdl
حسابداری تکمیلی و صنعتی ، icdl
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
حسابداری حقوق و دستمزد
حسابداری حقوق و دستمزد
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
گواهی پایان تحصیلات کارشناسی ارشد
دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
حسابدار ارشد
شرکت سازندگی انصار
پروژه‌ها
۱۳۹۵
پروژه پیمانکاری پل سازی و ابنیه
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات