دانشگاه فنی حرفه ای سما (دانشگاه آزاد)

دانشگاه فنی حرفه ای سما (دانشگاه آزاد)

Technical and Vocational University Sama

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای سما (دانشگاه آزاد) در آرمانگر عضو هستند که ۲۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۷۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۷۳%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۲۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای سما (دانشگاه آزاد) در آرمانگر عضو هستند که ۴۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از تهران، 15 درصد از البرز، 7 درصد از خوزستان، 6 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از فارس، 4 درصد از هرمزگان، و ۲۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۴۱%
۴۱%
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای سما (دانشگاه آزاد) در آرمانگر عضو هستند که ۸۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۱۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی بیش از ۵۰ نفر ۸۸%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۱۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
بیش از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی تربیت بدنی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی معماری نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی مهندسی برق صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۳۱%
۳۱ %