علی اینانلو

علی اینانلو

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
کارشناس خدمات مشتریان
رایتل
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی کرج
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی کرج
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس خدمات مشتریان
رایتل
به عنوان شغل دوم دنبال کار هستم،و صبح ها وقتم ازاده
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات