سیامک سلیمان زاده

سیامک سلیمان زاده

کارشناسی مرمت آثار تاریخی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
فروشنده
شرکت الیکام
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی گلستان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی گلستان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مرمت آثار تاریخی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
+network
شرکت مهندسی کاشف فرازان تهران
k9200
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
فروشنده
شرکت الیکام
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
ICDL
فروشنده در شرکت الیکام
توضیحات