لیلا پاریزی

لیلا پاریزی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی

۱ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
توضیحات