دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان

دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۸%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از کرمان، 13 درصد از تهران، 4 درصد از گیلان، 4 درصد از سیستان و بلوچستان، 4 درصد از آذربایجان غربی، 4 درصد از خراسان جنوبی، 4 درصد از هرمزگان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمان
بیش از ۱۰ نفر
۶۷%
۶۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۷۵%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی فیزیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
دکترا مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی جوشکاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۴%
۴۴ %