دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان

دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۸%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از کرمان، 13 درصد از تهران، 4 درصد از سیستان و بلوچستان، 4 درصد از آذربایجان غربی، 4 درصد از خراسان جنوبی، 4 درصد از هرمزگان، 4 درصد از گیلان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمان
بیش از ۱۰ نفر
۶۷%
۶۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۷۵%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد تربیت بدنی فیزیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی جوشکاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
دکترا منابع طبیعی شیلات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۴%
۴۴ %