احمد دغلاوی

احمد دغلاوی

کارشناسی راهنمایی و مشاوره روانشناسی

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | سوسنگرد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد
۱۳۸۴ - ۱۳۸۷
کارشناسی راهنمایی و مشاوره روانشناسی
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات