آرتین موسوی

آرتین موسوی

کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

۰ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
مدیر تیم فروش
صنایع لبنی گلپا
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۳۸۳ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۰
ویندوز
هوش مصنوعی
۵۳۸۷۴۳۶
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
مدیر تیم فروش
صنایع لبنی گلپا
۱۳۸۶ اکنون
مشاور ارشد
الکترو پارسیان
۱۳۸۱ اکنون
مدیر عامل
الکترو آذین ایلیا
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات