ایوب نوری

ایوب نوری

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیومتریال

۷ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیومتریال
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات