اندیشه فردمهر

اندیشه فردمهر

کارشناسی هنرهای تجسمی

۰ارتباط ۲مهارت
البرز | هشتگرد
کارشناسی دانشگاه فرهنگیان مرکز آموزش عالی بلال حبشی تهران
تحصیلات
دانشگاه فرهنگیان مرکز آموزش عالی بلال حبشی تهران
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات