رها همایونی

رها همایونی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات

۰ارتباط ۱مهارت
گیلان | رشت
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی رشت
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی رشت
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
مهارت ها
| ۱نفر
آرش بیاضیان سرکندی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات