آرزو نوری

آرزو نوری

دکترا حسابداری

۳ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
حسابرس داخلی ارشد
زمزم ایران
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۹۵ اکنون
دکترا حسابداری
دانشگاه پیام نور قشم
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۷۳ - ۱۳۷۷
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
حسابرس داخلی ارشد
زمزم ایران
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مدیر مالی موقت
زمزم ایران
۱۳۸۷ اکنون
حسابدار ارشد
پایدار ارتباط یاران
۱۳۸۷ - ۱۳۹۵
مدیر مالی
ثابت لایی رباط
۱۳۷۸ - ۱۳۹۴
مدیر مالی
شرکت منتصران (سازمان اقتصادی کوثر)
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات