عبدالکریم دولتی

عبدالکریم دولتی

کارشناسی مهندسی متالوژی

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
سرپرست تولید
شرکت گروه ملی صنعتی فولاد -اهواز
کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۶۳ - ۱۳۶۸
کارشناسی مهندسی متالوژی
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدرک دوره SOLID WORK
۱۳۹۵
مدرک دوره SOLID WORK
مجتمع فنی تهران
458044
علاوه بر گواهینامه فوق -گواهینامه اصول طراحی کالیبر در نورد-دوره های عیوب محصولات نوردی -دوره استانداردها فولاد
تجارب کاری
۱۳۷۰ - ۱۳۹۰
سرپرست تولید
شرکت گروه ملی صنعتی فولاد -اهواز
کارشناس طرح وبرنامه -کارشناس شیفت تولید-سرپرست تولید
پروژه‌ها
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
نصب تجهیزات خط نورد میلگرد جهان فولاد کرمانشاه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
بازسازی تجهیزات خط نورد -شرکت نورد و لوله صفا ساوه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
طراحی -اجرا تولید ناودانی درشرکت توس حجت مشهد-
۱۳۹۰
طراح ساخت اجرا وتولید محصول ناودانی U8
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
راه اندازی خط نورد میلگرد بردسیر کرمان