مهشید یاری

مهشید یاری

مترور

۰ارتباط ۲مهارت
البرز | کرج
مترور پیمانکار
شهرداری کرج
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی معماری
کاردانی را در دانشگاه رازی گذراندم
دانشگاه رازی
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کاردانی معماری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۰
متره و صورت وضعیت ساختمانی
موسسه نوین پارسیان تهران
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
مترور پیمانکار
شهرداری کرج
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
مهندس اجرا
شرکت آبران خزر کارا
دارای ۸ سال سابقه در زمینه اجرا و متره هستم
پروژه‌ها
در حال نوشتن مقاله
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات