دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

Islamic Azad University of Ghazvin

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قزوین
شهر
قزوین
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۴۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند زن، و ۵۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۵۴%
زن بیش از ۱۰۰ نفر ۴۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از قزوین، 30 درصد از تهران، 22 درصد از البرز، 4 درصد از گیلان، و ۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
قزوین
بیش از ۱۰۰ نفر
۳۶%
۳۶%
تهران
بیش از ۱۰۰ نفر
۳۰%
۳۰%
البرز
بیش از ۵۰ نفر
۲۲%
۲۲%
گیلان
بیش از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۸%
۸%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۵۲%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰۰ نفر ۴۱%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۴%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
بیش از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
بیش از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
بیش از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی صنایع
بیش از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۷۹%
۷۹ %