محسن اکبری

محسن اکبری

دکترا عرفان اسلامی

۱ارتباط ۱مهارت
قم | قم
دکترا دانشگاه ادیان و مذاهب
تحصیلات
دانشگاه ادیان و مذاهب
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
دکترا عرفان اسلامی
مهارت ها
| ۱نفر
محمود علی پور
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات