میلاد غیاث آبادی

میلاد غیاث آبادی

کارشناسی ایمنی صنعتی و محیط کار

۱ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
سرپرست ایمنی
شرکت آتی سازان هاتف
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ایوانکی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ایوانکی
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کاردانی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار(ISO45001)
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
۱۳۹۷
سیستم مدیریت ایمنی کار ،سلامت و محیط زیست
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی بهداشت کار
12770
۱۳۹۷
دوره ایمنی کار در ارتفاع و داربست بندی
مرکز اموزش جنوب کشور
۱۳۹۷
ایمنی در عملیات گودبرداری و حفاری
مرکز اموزش جنوب کشور
۱۳۹۵
HSE-MS
شرکت ستاره سلامت،ایمنی و محیط زیست
23-04-16-932
دوره تکنیک های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
مرکز اموزش جنوب کشور
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
سرپرست ایمنی
شرکت آتی سازان هاتف
۱۳۹۸ اکنون
کارشناس ایمنی
شرکت مهندسین عمران مارون
با توجه به تسلط به امور کار در شب در بحث کنترل ترافیک شبانه و.... در شیفت شب مشغول بکار بوده ام.
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مسئول ایمنی
شرکت شعله رسان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۸
مسئول ایمنی
شرکت سیال سازه صنعت
پروژه‌ها
۱۳۹۸
ساخت مجتمع بزرگ تجاری ، اداری و هتل
بزرگترین سازه بتنی تهران
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
رفع تنگناهای مناطق 22 گانه تهران ، شمیرانات و شهر ری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
گازرسانی و توسعه شبکه روستاهای شهرستان دماوند و فیروزکوه
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه شهر قدس تهران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
گازرسانی به مسکن مهر و توسعه شبکه شهر جدید پرند
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
گازرسانی به روستاهای شهرستان خنداب
۱۳۸۹ - ۱۳۸۹
گازرسانی و توسعه شبکه روستاهای شهرستان ساوه
گازرسانی به حفرات خالی و نصب تجهیزات و کنتور و ریگلاتور ناحیه 15گازرسانی تهران بزرگ
سرپرست ایمنی در شرکت آتی سازان هاتف
مشاور شهرداری اراک
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
دوره ایمنی کار در ارتفاع و داربست بندی
ایمنی در عملیات گودبرداری و حفاری
دوره تکنیک های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار(ISO45001)
HSE-MS
شرکت ستاره سلامت،ایمنی و محیط زیست
سیستم مدیریت ایمنی کار ،سلامت و محیط زیست
دوره فوق را در مرکز تحقیقات و کار استان تهران گذرانده ام
توضیحات