میلاد غیاث آبادی

میلاد غیاث آبادی

کارشناس ایمنی صنعتی و محیط کار

۱ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
کارشناس HSE
شرکت سامان محیط(وابسته به بنیاد مسکن)
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ایوانکی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ایوانکی
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کاردانی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۸
دوره ایمنی کار در ارتفاع و داربست بندی
ایمن محیط آسیا
۱۳۹۸
ایمنی در عملیات گودبرداری و حفاری
ایمن محیط آسیا
۱۳۹۸
دوره تکنیک های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
ایمن محیط آسیا
۱۳۹۷
تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار(ISO45001)
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
۱۳۹۷
سیستم مدیریت ایمنی کار ،سلامت و محیط زیست
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی بهداشت کار
12770
۱۳۹۵
HSE-MS
شرکت ستاره سلامت،ایمنی و محیط زیست
23-04-16-932
تجارب کاری
۱۳۹۹ اکنون
کارشناس HSE
شرکت سامان محیط(وابسته به بنیاد مسکن)
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
سرپرست ایمنی
شرکت آتی سازان هاتف
۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
کارشناس ایمنی
شرکت مهندسین عمران مارون
با توجه به تسلط به امور کار در شب در بحث کنترل ترافیک شبانه و.... در شیفت شب مشغول بکار بوده ام.
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مسئول ایمنی
شرکت شعله رسان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۸
مسئول ایمنی
شرکت سیال سازه صنعت
پروژه‌ها
۱۳۹۸
ساخت مجتمع بزرگ تجاری ، اداری و هتل
بزرگترین سازه بتنی تهران
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
رفع تنگناهای مناطق 22 گانه تهران ، شمیرانات و شهر ری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
گازرسانی و توسعه شبکه روستاهای شهرستان دماوند و فیروزکوه
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه شهر قدس تهران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
گازرسانی به مسکن مهر و توسعه شبکه شهر جدید پرند
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
گازرسانی به روستاهای شهرستان خنداب
۱۳۸۹ - ۱۳۸۹
گازرسانی و توسعه شبکه روستاهای شهرستان ساوه
گازرسانی به حفرات خالی و نصب تجهیزات و کنتور و ریگلاتور ناحیه 15گازرسانی تهران بزرگ
سرپرست ایمنی در شرکت آتی سازان هاتف
مشاور شهرداری اراک
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
دوره ایمنی کار در ارتفاع و داربست بندی
ایمنی در عملیات گودبرداری و حفاری
دوره تکنیک های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار(ISO45001)
HSE-MS
شرکت ستاره سلامت،ایمنی و محیط زیست
سیستم مدیریت ایمنی کار ،سلامت و محیط زیست
دوره فوق را در مرکز تحقیقات و کار استان تهران گذرانده ام
توضیحات
تدریس بیش از ۵۰۰ ساعت آموزش های بدو استخدام ، الزامات تخصصی مشاغل و آیین نامه ها با توجه به دستور العمل های شرکت های مربوطه