احمدرضا خاتونی

احمدرضا خاتونی

دیپلم مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب

۰ارتباط ۲مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
گرافیست
سازمان ورزش و جوانان
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
گرافیست
سازمان ورزش و جوانان
گرافیست ، پروژه ای
۱۳۹۷ اکنون
گرافیست
کانون مربیان فوتبال ایران
گرافیست ، پروژه ای
مهارت ها
توضیحات