محمد امین شفیعی

محمد امین شفیعی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۶ارتباط ۳مهارت
اصفهان | شاهین شهر
نصاب و مونتاژ تابلو روان و تلویزیون شهری
آرین الکترونیک
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بنیان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بنیان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه فنی حرفه ای اراک
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
نصاب و مونتاژ تابلو روان و تلویزیون شهری
آرین الکترونیک
۱۳۹۳ اکنون
مشاور فروش
بادران گستران
بازاریابی شبکه ای
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
مونتاژکار
کاووش نیرو پاسارگاد
مونتاژکار و تعمیرکار بردهای الکترونیکی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
تکنسین
آریانا الکترونیک
تعمیرکار اسکناس شمار
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
تعمیرکار موبایل
توضیحات