محمد امین شفیعی

محمد امین شفیعی

بازاریاب شبکه ای

۷ارتباط ۳مهارت
اصفهان | شاهین شهر
مشاور پوست و مو
کمپانی ایمان (نفیس)
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بنیان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بنیان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه فنی حرفه ای اراک
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مشاور پوست و مو
کمپانی ایمان (نفیس)
بازاریابی شبکه ای
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
نصاب و مونتاژ تابلو روان و تلویزیون شهری
آرین الکترونیک
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
مونتاژکار
کاووش نیرو پاسارگاد
مونتاژکار و تعمیرکار بردهای الکترونیکی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
تکنسین
آریانا الکترونیک
تعمیرکار اسکناس شمار
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
تعمیرکار موبایل
توضیحات