مریم آقابابائی

مریم آقابابائی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی رفتار حرکتی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س)
تحصیلات
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد تربیت بدنی رفتار حرکتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
گواهینامه مهارت
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
9306650976
توضیحات
دارای مقام کشوری در رشته کاراته