دانشگاه الزهرا(س)

دانشگاه الزهرا(س)

Alzahra University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه الزهرا(س) در آرمانگر عضو هستند که ۱۰۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند زن، و ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند مرد هستند
زن بیش از ۱۰۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه الزهرا(س) در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از تهران، 8 درصد از البرز، 7 درصد از خراسان رضوی، و ۲۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۵۰ نفر
۵۸%
۵۸%
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۸%
۸%
خراسان رضوی
بیش از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۲۷%
۲۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه الزهرا(س) در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۵۲%
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۳۷%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد ریاضی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۸۱%
۸۱ %