قاسم جعفری

قاسم جعفری

کارشناسی ارشد حسابداری

۲ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
حسابرس داخلی
شرکت تدبیر برتر
کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
تحصیلات
دانشگاه علامه طباطبایی
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
دیپلم زبان انگلیسی
موسسه زبان میلاد
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
حسابرس داخلی
شرکت تدبیر برتر
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
حسابرس 2
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
حسابدار
شرکت تولیدی خزر
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۱
حسابداری صنعتی 1

قاسم جعفری ملک محمد غلامی
۱۳۹۶-۰۱
حسابداری صنعتی 2

قاسم جعفری ملک محمد غلامی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات