حمید مرادی

حمید مرادی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | جلفا
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
مدارک و گواهی‌نامه ها
مهندسی عمران گرایش سواحل بنادر و سازه های دریایی
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات