محمد صادقی

محمد صادقی

۰ارتباط ۱مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان
مدارک و گواهی‌نامه ها
پروانه بهره برداری تولیدی.پروانه آموزش
صنعت و معدن.سازمان فنی و حرفه ای
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات