محمد حمزه یی

محمد حمزه یی

کارشناسی مهندسی معدن استخراج

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
همکارشیفت
اصفهان کوپلیمر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی میمه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میمه
۱۳۷۷ - ۱۳۸۲
کارشناسی مهندسی معدن استخراج
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
همکارشیفت
اصفهان کوپلیمر
همکار شیفت و اجرای تاسیسات جدید کارخانه و نگهداری تاسیسات
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات