دانشگاه آزاد اسلامی میمه

دانشگاه آزاد اسلامی میمه

Islamic Azad University of Meyme

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
میمه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی میمه در آرمانگر عضو هستند که ۱۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۸۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی میمه در آرمانگر عضو هستند که ۸۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 15 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
بیش از ۱۰ نفر
۸۵%
۸۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی میمه در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۴%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی معدن استخراج
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی مهندسی نفت اکتشاف
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد حقوق عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی نفت
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %