مجتبی ذبیح پور

مجتبی ذبیح پور

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

۱ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدیر حقوقی
دانیال پترو
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر
۱۳۸۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدیر حقوقی
دانیال پترو
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات