ثریا جدی

ثریا جدی

کارشناسی ارشد حسابداری

۱ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | مهاباد
کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
تحصیلات
دانشگاه ارومیه
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی ارشد حسابداری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات