سید محمد موسوی

سید محمد موسوی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۲مهارت
فارس | شیراز
مدیر فنی
نور محور فارس
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۷۴ - ۱۳۷۸
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۳
اتوماسیون صنعتی (PLC) درجه 1 و2
اداره فنی و حرفه ای
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدیر فنی
نور محور فارس
۱۳۸۰ - ۱۳۹۶
مدیر فنی برق
فارس دیزل
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
تعمیرات رادیو وتلوزیون درجه 2
توضیحات