احمد یاوری پیرا

احمد یاوری پیرا

کارشناسی ارشد عمران سازه

۱ارتباط ۱مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج
مربی و مدیریت باشگاه بدنسازی محمد رسول الله
باشگاه بدنسازی محمد رسول الله
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
۱۳۶۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
تجارب کاری
۱۳۷۸ - ۱۳۹۵
مربی و مدیریت باشگاه بدنسازی محمد رسول الله
باشگاه بدنسازی محمد رسول الله
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات