دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج

دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج

Islamic Azad University of Yasuj

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کهگیلویه و بویراحمد
شهر
یاسوج
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج در آرمانگر عضو هستند که ۱۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۸۴%
زن بیش از ۱۰ نفر ۱۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج در آرمانگر عضو هستند که ۶۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از کهگیلویه و بویراحمد، 13 درصد از فارس، 4 درصد از خوزستان، 4 درصد از چهارمحال و بختیاری، 4 درصد از تهران، و ۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کهگیلویه و بویراحمد
بیش از ۵۰ نفر
۶۹%
۶۹%
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۵۵%
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۴۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی پرستاری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۵%
۵۵ %