سجاد مالمیر

سجاد مالمیر

کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات

۰ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
طراح ماشین آلات
حداد ماشین پارسیان
کارشناسی دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
طراح ماشین آلات
حداد ماشین پارسیان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
طراح
تابلو پارس آذر
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات