علی مهدی زاده

علی مهدی زاده

برنامه نویس اندروید و سمت سرور

۳ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات